Dětská skupina

DĚTSKÁ SKUPINA S CELODENNÍM PROVOZEM

PRO DĚTI VE VĚKU 3-6 LET

SÍDLÍME V PRAZE – HOLEŠOVICÍCH

OTEVŘENO MÁME KAŽDÝ DEN OD 8 DO 17 HODIN

NABÍZÍME:

Celodenní péči a respektující výchovu – zajištění stravovacího režimu, odpočinek po obědě a dostatek volné hry

Individuální přístup našich zkušených průvodců

Sebeřízené učení a aktivní zapojení dítěte do rozhodování o dění v kolektivu

Dílničky angličtiny, řemesel, sportovní a umělecké vyžití, včetně předškolní přípravy

Propojení a možnou  spolupráci se staršími věkovými skupinami

Jak fungujeme?

Vytváříme prostor pro přirozené učení

Jak fungujeme?

Podporujeme SEBEŘÍZENÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Vytváříme podnětnou vzdělávací nabídku prostřednictvím kurzů a materiálního zázemí školy, kterou dítě může využít. Necháváme děti následovat svou vnitřní motivaci k činnostem bez podbízení a vnějšího motivování. Podporujeme reflexi vlastního učebního procesu dítěte tím, že se ptáme na jeho záměr před činností a na sebehodnocení výsledku činnosti.

Vytváříme AGILNÍ VZDĚLÁVACÍ PROSTŘEDÍ

Dítě se pohybuje ve vzdělávacím prostředí, které umožňuje v co nejširší možné míře iniciovat, realizovat a přijímat změny. V prostoru snižujeme bariéry, které by dětem bránily v manipulaci s předměty a pohybu. Rozvrh školy i harmonogram dne jsou flexibilní a dokážeme je přizpůsobit aktuálním potřebám skupiny i jednotlivců.

Spravujeme dění ve škole prostřednictvím CELOŠKOLNÍHO SETKÁNÍ A PRACOVNÍCH TÝMů.

Vytváříme dětem prostor pro to, aby rozhodovaly o dění ve své komunitě prostřednictvím celoškolního setkání. Nabízíme dětem partnerskou spolupráci s dospělými v praktickém vedení a provozu školy (oblast PR, financí, provozního managementu, rozvoj leadershipu). V jednotlivých manažerských oblastech jsou zřízeny pracovní týmy, ve kterých se děti mohou libovolně angažovat.

Učíme se přijímat své potřeby a potřeby okolí, ŘEŠIT KONFLIKTY A SPOLUPRACOVAT

Učíme děti řešit konflikty respektujícím způsobem prostřednictvím týmu řešení konfliktů a mediace. Konflikty vnímáme jako běžnou součást mezilidského soužití, která by neměla dlouhodobě ovlivňovat klima skupiny.

Mám zájem o docházku do dětské skupiny

Potřebujete-li získat více informací o naší škole, týmu a fungování, prostudujte si PŘÍRUČKU PRO ZÁJEMCE O DOCHÁZKU. 

O naši školu je velký zájem, proto přihlášení do dětské skupiny čítá několik kroků, které nám i Vám umožní lépe se poznat.

 

 

Školné pro nově příchozí děti

Poplatek za tři dny na zkoušku     500 Kč

Pravidelná docházka do předškoly je možná v minimální časové dotaci 6 hodin denně.

  • 5 dní v týdnu          8 900 Kč měsíčně
  • 4 dny v týdnu         7 400 Kč měsíčně
  • 3 dny v týdnu         5 900 Kč měsíčně
  • 2 dny v týdnu         4 500 Kč měsíčně

Sleva na nejstarší dítě ze sourozenců 15% z tarifu docházky.

Nepravidelná docházka je možná po domluvě s vedením předškoly.
V případě zájmu nás kontaktujte na: info@svobodnaskolapraha.cz