Dětská skupina

DĚTSKÁ SKUPINA S CELODENNÍM PROVOZEM

 

NABÍZÍME

Celodenní péči a respektující výchovu

Zajištění stravovacího režimu, odpočinek po obědě a dostatek volné hry

Individuální přístup našich zkušených průvodců

Sebeřízené učení a aktivní zapojení dítěte do rozhodování o dění v kolektivu

Dílničky angličtiny, řemesel, sportovní a umělecké vyžití, včetně předškolní přípravy

Propojení a možnou  spolupráci se staršími věkovými skupinami

Jak fungujeme?

 

Vytváříme prostor pro přirozené učení

 

Podporujeme sebeřízené vzdělávání

Vytváříme podnětnou vzdělávací nabídku prostřednictvím kurzů a materiálního zázemí školy, kterou dítě může využít. Necháváme děti následovat svou vnitřní motivaci. K činnostem přichází bez podbízení a vnějšího motivování. Podporujeme reflexi vlastního učebního procesu dítěte. A to tím, že se ptáme na jeho záměr před činností a na sebehodnocení výsledku činnosti.

 

Vytváříme agilní pracovní prostředí

Dítě se pohybuje ve vzdělávacím prostředí, které umožňuje v co nejširší možné míře iniciaci, realizaci a přijetí změny. V prostoru snižujeme bariéry, které by dětem bránily v manipulaci s předměty a pohybu. Rozvrh školy i harmonogram dne jsou flexibilní a dokážeme je přizpůsobit aktuálním potřebám skupiny i jednotlivců.

 

Správa školy probíhá přostředníctvím celoškolního setkání a pracovních týmů

Vytváříme dětem prostor pro to, aby rozhodovaly o dění ve své komunitě prostřednictvím celoškolního setkání. Nabízíme dětem partnerskou spolupráci s dospělými v praktickém vedení a provozu školy (oblast PR, financí, provozního managementu, rozvoj leadershipu). V jednotlivých manažerských oblastech jsou zřízeny pracovní týmy, ve kterých se děti mohou libovolně angažovat.

 

Učíme se přijímat potřeby jak vlastní, tak z okolí

Učíme děti řešit konflikty respektujícím způsobem prostřednictvím týmu řešení konfliktů a mediace. Konflikty vnímáme jako běžnou součást mezilidského soužití, která by neměla dlouhodobě ovlivňovat klima skupiny.

 

 

Máte zájem o docházku či jen máte další otázky?

1 + 8 =